Båtforening søker kommunen om lengre utriggere

BÅTPLASSER: Ved Rådhusbrygga Nord på Øya i Brevik er det behov for lengre utriggere til båtplasser for større seilbåter som har fast plass.

BÅTPLASSER: Ved Rådhusbrygga Nord på Øya i Brevik er det behov for lengre utriggere til båtplasser for større seilbåter som har fast plass.

Brevik Båtforening søker Porsgrunn kommune om tillatelse til at det kan monteres lengre utriggere til båtplasser på Rådhusbrygga og i kanalen på Øya i Brevik.

DEL

Sammen med Grenland Havn planlegger Brevik Båtforening å tilrettelegge for en bedre båthavn i Brevik indre havn, i området ved det gamle rådhuset. For å få til dette, må det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Brevik indre havn.

I reguleringsplanen tillates det kun utriggere på 7,5 meters lengde. Ved dagens båtplasser på Rådhusbrygga Nord er det behov for en lengre utriggerlengde for å kunne gi plass til de noe større seilbåtene på opp til 40 fot som har fast båtplass i dette området.

Båtforeningen søker om dispensasjon for å legge ut 10 meter fortøyningsbommer på Rådhusbrygga Nord. For båtplasser på Rådhusbrygga i kanalen er det ikke behov for samme utvidede lengde.

Artikkeltags