Boligplanene i Zoarbakken skal sluttbehandles

Morten og Even Evensen eier Brødrene Evensen AS. Her med Trond Ingebretsen.

Morten og Even Evensen eier Brødrene Evensen AS. Her med Trond Ingebretsen. Foto:

Av

Utvalg for miljø- og byutvikling skal i sitt neste møte 17. oktober sluttbehandle reguleringsplanen for boligutbygging i Zoarbakken 4 i Brevik.

DEL

Bystyret fatter det endelige vedtaket i sitt møte som er 2. november. Zoarbakken 4 er det tidligere næringsområdet til Isola i Brevik. Området ligger i strandområdet på Setre.

Utbyggingsplanene med detaljreguleringsplan har vært ute på høring, og det er kommet inn 10 uttalelser til det første forslaget til detaljreguleringsplan som ble vedtatt i første runde.

Det er Brødrene Evensen AS som er utbyggere med planer for boligutbygging på det tidligere næringsarealet.

Både naboer og Brevik vel har kommet med flere kritiske innspill til det første planutkastet. Protestene går blant annet ut på for tett utbygging og for høy byggehøyde på byggene.

Brevik vel og naboer mener at planforslaget i for stor grad bryter med det eksisterende boligmiljøet i området, som er preget av gammel, lav trehusbebyggelse med primært 1 1/2 etasjes eneboliger.

Brevik vel og naboer mener også at det planlagte hovedbygget er for høyt, massivt og blokkpreget, og mener at den blokkliknende bygningen vil innebære en vesentlig endring av området. Saksutredningen til den politiske sluttbehandlingen foreligger ennå ikke.

Artikkeltags