Fikk utsatt tvangsmulkt på 3000 i uka

Jarle Sørensen som er eier av Skipper Sørensens hus i Brevik, har fått utsatt fristen for Porsgrunn kommunes iverksettelse av tvangsmulkt på 3000 kroner i uka til 31. oktober.