Nytt boligprosjekt er på gang her

Arkitekter legger fram nye tegninger for boligprosjekt i den gamle Trykkerigården på Øya i Brevik.