Trues med bot på 3000 kroner i uka

Jarle Sørensen som eier Skipper Sørensens hus i Brevik risikerer en tvangsmulkt på 3000 kroner uka, dersom han ikke retter opp bygningsmessige tiltak på restaureringen av huset innen 31. mai 2019.

Artikkeltags