Varsel om tvangsmulkt for arbeidene på bolig i Brevik

Porsgrunn kommune gir forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt for restaureringsarbeidet av bolighuset i Berget 9 i Brevik. Tidligere pålegg om retting av bygningsmessige arbeider, må iverksettes innen 7.10.