Brannbåten ligger fortøyd i båthuset ved kaia i Brevik indre havn. Herfra kan brannbåten med mannskaper rekke ut til øyene i skjærgården i Porsgrunn, Brevik og Bamble bare på noen minutter.

I 2017 rykket brannbåten ut på 4 politioppdrag, det var 11 oppdrag for AMK og 37 andre typer oppdrag som brannbåten var involvert i.

Politi og AMK

– Vi har mange oppdrag for politiet. Når politiet kontakter oss, kan vi frakte en politipatrulje ut på øyene eller til båter, forteller Frank Tollefsen.

Politibåten er fast stasjonert i Kragerø, men den legger til ved brygga til brannstasjonen i Brevik når det er politioppdrag i det lokale farvannet.

Brannbåten i Brevik brukes også av AMK når de skal på ambulanseoppdrag til øyene eller til båtfolket ved ulykker og alvorlig sykdom. Hvis noen har skadet seg i en ulykke et sted i skjærgården, er det brannbåten som frakter ambulansefolkene ut til hendelsesstedet, eventuelt også med båre.

– Brannvesenet i Porsgrunn har samarbeidsavtale med Larvik, og vi rykker derfor ut på oppdrag for Larvik brannvesen ved en eventuell ulykke eller hendelse på Stokkøya, Arøya og områdene i Helgeroafjorden. Ved hyttebranner er det også brannutrykning fra Brevik.

Andre typer utrykningsoppdrag for brannbåten i Brevik med brannmannskap, er oljesøl på sjøen, overflateredning når noen har ramla i sjøen, og det kan være det må sjekkes hvorfor det er sett nødraketter et sted i skjærgården.

Motorstans

Hovedredningssentralen tar kontakt med brannstasjonen i Brevik ved visse hendelser. Det har hendt at en fritidsbåt har fått motorstans i Breviksstrømmen og som er til fare for skipstrafikken, og da rykker brannbåten fra Brevik ut med sine mannskaper for å redde fritidsbåten unna leden.

Brannbåten i Brevik har alltid to brannutrykningspersoner med på oppdrag. Det er plass til politi og AMK i tillegg.

Styrket brannberedskap

– Brannberedskapen i Brevik er blitt styrket med omorganiseringen som omhandler brannvesenet i Brevik og Bamble, sier Frank Tollefsen som er daglig leder ved brannstasjonen i Brevik.

Frank Tollefsen er glad for at befolkningen i Brevik har vist sterkt engasjement for å beholde brannstasjonen i Brevik. Han er overbevist om at engasjementet for å beholde brannberedskapen i Brevik har blitt lagt merke til av både politikere og ledelse i kommunene i prosessen med sammenslåing til Grenland Brann & redning.

 – Vi er veldig godt fornøyde med den nye brannsjefen Morten Meen Gallefos og de grepene han har tatt siden han tiltrådte i stillingen ved nyttår, sier Frank Tollefsen.

Den nye ordningen nå er at brannvesenet i Bamble og brannmannskapene i Brevik samarbeider tettere enn før, og rykker ut til de samme brannstedene når alarmen går. Brannmannskapene i Brevik rykker ut til Skjelsvik som nordre grense, og til hele Bamble.

– Vi har styrket styrken med deltidsmannskaper som består av 12 mann som trenes hver måned. Deltidsmannskapene har hver sin radio og blir kalt ut på oppdrag. Hver og en svarer med et tastrykk tilbake om de kommer på utrykning eller ikke. På den måten vet vi nøyaktig hvor mange mannskaper vi har på hver enkelt oppdrag.