Fredag morgen var det som vanlig samling med kaffe og wienerbrød i kameratklubben i foajeen i Brevik kulturhus. Gamlekara var oppgitte og fortvilet over bystyrets flertallsvedtak om at brannstasjonen i Brevik skal legges ned.

– Hvis vi hadde hatt tilgang til breviksflagget ved Brevik Rådhus, så hadde vi heist flagget på halv stang i dag, sier Willy Sjøstrøm.

– Dette er en mørk dag. Vi må rette en stor takk til politikerne fra Brevik som vi har stemt inn i bystyret, og som takker oss ved å stemme for å nedlegge brannstasjonen i byen, sier en sarkastisk John Fredrik Tittei Fosse.

Og han legger til:

– Det må være flaut å være politiker fra Brevik og være med på dette vedtaket.

Medlemmene i Kameratklubben Allianse har en rekke spørsmål om brannvedtaket. Hva sparer kommunene ved å legge ned brannstasjonen i Brevik når de skal bygge ny brannstasjon på Stathelle? Brannstasjonen i Brevik blir lissom ikke nedlagt, men bare flytta til Bamble.

– Kameratklubben kan være med å slukke branner i Brevik mellom klokka 9 og 11. Ordføreren sier jo at de frivillige må bli med i brannberedskapen.