Følg PD på Facebook

Testamentet ble kjent samme dag som begravelsen til Edvardsen ble holdt i Brevik kirke. I testamentet er det satt av 1 million kroner til Brevik kirke, 500.000 kroner til Brevik Idrettslag, 500.000 kroner til Brevik sykehjem, 250.000 kroner til Brevik og Omegn Sjømandsforening, 250.000 kroner til Brevik Historielag og 250.000 kroner til Brevik Musikkorps.

– Testamentet viser at Tor Martin Edvardsen brydde seg om nærmiljøet og lokalsamfunnet i Brevik, sier Tone Bente Bergene Holm i Brevik Historielag. Historielaget vil nok bruke pengene til noe konkret og varig, for eksempel oppussing av det gamle rådhuset. Kanskje et spesielt rom i den fine bygningen.

Birgitte Ingebretsen viser til at slik pengegavene er fordelt, går gaven til noe som har betydning for hele Brevik. Hun tror at Brevik Musikkorps kan bruke pengegaven til å kjøpe nye instrumenter.

– De foreninger og organisasjoner pengegaven går til, favner 90 prosent av Breviks befolkning, sier Kai Th. Lunde i Brevik og Omegn Sjømandsforening. Han kan tenke seg at sjømannsforeningen bruker pengene til aktiviteter for barnebarna til medlemmene, slik at de kan få vite om og huske at det har vært en stor sjømannsstand i Brevik.

Terje Haukedal sier at Brevik Idrettslag skal ta opp gaven i et styremøte. Idrettslaget har mange planer i forbindelse med makeskiftet med kommunen, blant annet skal de opparbeide et nytt uteområde på idrettsanlegget.

Leif Bryn representerer Brevik menighet og kirken. Han forteller at menighetsrådet hadde møte torsdag og besluttet å lage en utvendig lysplan for Brevik kirke med kirkegården og området rundt kirken.

– Menighetsrådet er overveldet over en slik gave, sier Leif Bryn.

Egil Nicolaisen forteller at Tor Martin Edvardsen var nabo av sykehjemmet og at han spiste middag på sykehjemmet hver dag de siste årene. Han var derfor en del av miljøet blant beboerne på sykehjemmet.

– Pengegaven skal komme beboerne og besøkende på sykehjemmet til gode med ulike aktiviteter, sier Egil Nicolaisen.

De fineste rosene

– Tor Martin Edvardsen hadde de fineste rosene i Brevik, sier Tone Bente Bergene Holm i Brevik Historielag.

Mottakerne av den overveldende pengegaven i testamentet etter Tor Martin Edvardsen, forsøker å beskrive hvem Edvardsen var. Det finnes ikke noe bilde av Edvardsen i PDs fotoarkiv.

Tor Martin Edvardsen var ugift og barnløs og hadde ingen direkte livsarvinger. I sitt yrkesliv jobbet han ved laboratoriet ved Norsk Hydro på Herøya.

Terje Haukedal beskriver ham som en aktiv mann som deltok på alle større idrettsarrangementer i Brevik. Han var ofte på utenlandsreiser sammen med venner fra Brevik.

Edvardsen var støttemedlem i Brevik Musikkorps. Hver eneste 17. mai besøkte han Brevik og Omegn Sjømandsforening og drakk kaffe der og slo av en prat. Han brydde seg om Brevik kirke og menigheten, selv om han ikke var en fast kirkegjenger. Han var en støttespiller for Brevik Historielags arbeid.

– Tor Martin Edvardsen hadde mange venner i Brevik. Testamentet hans viser at han hadde stor omsorg for Breviks befolkning. Jeg tror at det han mente å si med gaven var at han ville støtte disse foreningene og organisasjonene og deres aktiviteter, sier Terje Haukedal.