Må kanskje gjennomføre ny anbudsrunde for ferge?

Brevik Fergeselskap IKS står i fare for å måtte gjennomføre en helt ny anbudsrunde for anskaffelse av ny ferge. Årsaken er bemanningskravet fra Sjøfartsdirektoratet om antall mannskap som skal betjene en ny og større ferge.