Utsetter arbeidet med brua ytterligere: – Blir ikke utført i 2020

Statens vegvesen kommer ikke til å forsterke Breviksbrua, ei heller føre gang- og sykkelveien og kjøremønsteret tilbake til normalen inneværende år.