Mobiliserer til ny kjempedemonstrasjon i Brevik

Vern om Grenland håper å samle en stor del av Grenlands befolkning til nytt demonstrasjonsmøte mot deponi i Brevik.