– Politisk ansvar å få på plass nytt deponi før 2022

Av

Bellona mener det er reell fare for at farlig avfall igjen graves ned eller dumpes ulovlig dersom Norge ikke har et nasjonalt behandlingsanlegg og deponi etter 2022.

Artikkeltags