Historielaget søkte kommunen om tilskudd til sin satsing på flere historiske formiddager, samt til dokumentasjon, drift og tilbud i Brevik Bymuseums lokaler i det gamle rådhuset.

Brevik Historielag har i 2017 arrangert to arrangementer hvert halvår med ulike temaer. De første historiske formiddagene samlet rundt 30 personer. Mens mer enn 70 personer var med på den historiske formiddagen med Aase Wiborg, som fortalte om dagliglivet i Brevik under den 2. verdenskrig.

Truffet blink

Det er ingen tvil om at Brevik Historielag har truffet blink i sitt opplegg og med temaer for å samle den godt voksne befolkningn i Brevik og omegn. For det kommer folk fra hele Grenland til arrangementene som historielaget i Brevik inviterer til.

Turid Berg som er medlem i 60 pluss-gruppa i Brevik Historielag, beskriver til kommunen at deltakerne på arrangementene er personer fra Brevik, Stathelle, Heistad og andre med spessiell interesse for Brevik.

Ut fra kontakten med de som har vært til stede på arrangementene, har historielaget bygget opp en ressursgruppe med frivillige som styret kan benytte til forskjellig frivillig arbeid.

Dette har gjort det mulig både å øke og forbedre aktiviteten i historielaget.

Brevik Historielag har brukt 2016 og 2017 til å rydde, pusse opp og forbedre lokalene i Brevik Rådhus. Det er blitt nedlagt et stort antall dugnadstimer av medlemmer i styret og andre frivillige.