Følg PD på Facebook

Det sier Terje Haukedal som er styreleder i hovedstyret i Brevik Idrettslag (BIL).

– Vi har ikke planlagt noen spesielle tiltak om integrering ennå. Vi avventer det endelige vedtaket i UDI om det blir en avtale om asylmottak på Korvetten. Men vi har hatt slike aktiviteter for flyktninger tidligere, sier Terje Haukedal.

Blant annet har svømmegruppa i idrettslaget hatt egne svømmekurs for fremmedspråklige og muslimske damer.

– Jeg skal ta saken opp på neste styremøte, og jeg tror vi kommer til å lage noen tiltak dersom det blir aktuelt, sier styrelederen i Brevik Idrettslag.