Fylkesmann vil ha turvei på jernbanen

I sin høringsuttalelse til Bane NOR sier Fylkesmannen i Vestfold og Telemark at den nedlagte strekningen av jernbanelinja på Brevikbanen bør beholdes og tilrettelegges som turvei for allmennheten.