Anmoder Kystverket om havneanalyse

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Grenland Havn anmoder Kystverket om å gjennomføre en konsekvensanalyse av hva økningen av skipstrafikken kan få av betydning for sikkerheten i skipsleden i Grenland.