Her kan det bli småbåtbrygge og gjesteplasser

Utvalgsleder Trond Ingebretsen i utvalg for miljø og byutvikling i Porsgrunn kommune syns ikke at innspillene er dumme om at Langbrygga i Brevik i framtiden kan bli småbåthavn og gjestebrygger for øyfolk, hyttefolk og turister.

Utvalgsleder Trond Ingebretsen i utvalg for miljø og byutvikling i Porsgrunn kommune syns ikke at innspillene er dumme om at Langbrygga i Brevik i framtiden kan bli småbåthavn og gjestebrygger for øyfolk, hyttefolk og turister.

Av

Det kommer forslag fra flere hold om at Langbrygga i Brevik burde omgjøres til småbåtbrygge og gjesteplasser, når Brevik Fergeselskap får ny ferge og flytter fergeleiet til Englandskaia.

DEL

– Det er ingen dum idé å se nærmere på, sier utvalgsleder Trond Ingebretsen i utvalg for miljø- og byutvikling i Porsgrunn kommune.

Forslaget om slik etterbruk av dagens fergekai har tidligere kommet som innspill til arealplanen fra Brevik vel. Nå kommer det konkrete forslaget også fra Rune Engen-Glug til ordfører Robin Kåss. Ordføreren videresendte forslaget direkte videre til administrasjonen.

– Rent trafikalt vil det bli bra å flytte fergekaia nærmere administrasjonsbygget til Grenland Havn på Strømtangen, sier Trond Ingebretsen.

Trafikksikkerheten

Ingebretsen mener at for brukere av fergene, både skoleungdom og andre passasjerer, vil det være bra å flytte fergeleiet bort fra det trange området ved Langbrygga. Likeledes for biler som venter på å reise med bilferga, og ikke minst nyttetrafikken med lastebiler.

På Englandskaia vil det være mer plass til biltrafikk og oppstillingsplass. Der er det i dag faste parkeringsplasser for øybeboere i Sandøya vel. Disse vil kunne få andre parkeringsplasser nærmere brukaret under Breviksbrua eller fjellparkering inne i Diplom-Is-eiendommen.

– Ny fergekai er det forslag om kan bli i svingen mellom Englandskaia og Langbrygga. Der kan det også bli plass til passasjerferga Løvøy som ligger mer med akai enn bilferga, sier Trond Ingebretsen.

Det er Grenland Havn som eier Englandsbrygga. Brevik Fergeselskap IKS har foreslått nytt fergeleie, og Havnestyret i Grenland Havn har gitt sin tilslutning til at dette kan ses på videre.

– En småbåthavn og gjestebrygge kan lages med et flytebryggekonsept utenfor Langbrygga. Det kan lages en bølgebryter i tilknytning. Dette høres ut som en god idé, sier Trond Ingebretsen.

Det er opp til Grenland Havn og Brevik Fergeselskap å komme til enighet om hvordan en ny fergekai skal finansieres.

– Brevik Fergeselskap IKS må framover se på hva det vil koste både med ny ferge og ny kai.

Artikkeltags