Planer om storstilt prosjekt på Herøya

NOAH planlegger et storstilt gjenvinningsprosjekt på Herøya. Målet er å gjenvinne saltene fra flyveaske.