Her skal det lages ny løpebane, lengdepark og kastepark

Hovedstyret i Brevik Idrettslag har lagt en strategi for hvordan de skal utvikle idrettsanlegget. Det planlegges utvikling av friidrettsområdet, ny skøytebane og stort nærmiljøanlegg.