Denne uka er 6. klasse ved Borge skole på leirskole på Klokkerholmen. Elevene er mest mulig ute hele tiden. De fisker både fisk og krabber, og er med på friluftsaktiviteter av mange slag, som å kjøre tråbåt og rappellere i fjellskråningen over sjøen. Spennende dager med lek og alvor og kameratskap.

– Klokkerholmen er så mye mer enn bare leirskole. Vi framhever nå navnet Klokkerholmen som en merkevare, og opplever at jungeltelegrafen fra de som har vært her, er den beste markedsføringen vi kan få, sier virksomhetsleder Lars Christian Løken.

Et lite eventyr

Klokkerholmen er altså en virksomhet i Porsgrunn kommune, organisert under oppvekstområdet. Det er nesten som et lite eventyr at en kommune kan ha et slikt flott sted ute på en egen øy bare femten minutters båttur fra Brevik.

Leirskolen på Klokkerholmen er et tilbud til skolebarn i Porsgrunn kommune. Skoler fra andre kommuner over hele Norge kan også booke seg inn her.

Det er nesten bare Bamble kommune av telemarkskommuner som ikke bruker Klokkerholmen som leirskolested for sine skoler. Kanskje Bamble syns at Klokkerholmen innafor Sandøya er for langt borte.

Stathelleelever kommer

– Vi har fått en booking på en uke med leirskole fra Stathelle barneskole over høstferien. Vi håper bambleelevene også vil trives her, sier Lars Christian Løken.

Om sommeren er det feriekoloni og sommerskole for skolebarn i Porsgrunn kommune. Gjennom skolene sine kan elevene melde seg på til feriekoloni, og skolene prioriterer køen av barn som gjerne vil ha en ukes ferieopphold på Klokker'n.

59 grader nord

Mindre kjent er det kanskje at Klokkerholmen også har friluftskurs om høsten. Det skjer i oktober, november og desember. Friluftskursene er for elever på 7. trinn i porsgrunnsskolene.

Høstens friluftskurs, som markedsføres i porsgrunnsskolene under navnet «59 grader nord», har plass til 70 elever på hvert kurs. Runar Borge er en av kurslederne, og forteller at det har vært opptil 200 søkere på et av friluftskursene i høst.

Elevene søker på friluftskursene gjennom skolen, og det er skolene som prioriterer hvilke elever som skal delta.

Friluftskursene har pedagogiske aktiviteter, og det sier seg selv at sjø og fiske er blant hovedaktivitetene her ute i skjærgården. Elevene lærer seg mestring av livet på og ved sjøen.

En allsidig stab

Det er seks årsverk knyttet til virksomheten Klokkerholmen. I tillegg er det nå to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

– Vi har også en ungdom fra voksenopplæringen på språktrening. Og av og til har vi noen på arbeidstrening, sier Lars Christian Løken.

Til feriekolonien hver sommer ansetter Porsgrunn kommune en egen stab.

Virksomheten på Klokkerholmen ser så fredelig ut for båtfolket som tøffer forbi og som ikke kjenner så mye til hva som foregår der inne på land. Onsdag besto lunsjen for elevene fra Borge skole av selvfisket fisk og selvfangede krabber. En mer velsmakende meny finnes ikke noe sted i Porsgrunn.