Følg PD på Facebook

– Det har gått veldig fint å ha med Miguel, sier miljøarbeider Hilde Evensen.

Miguel Andre Valdes Pedersen blir hjulpet i land fra leirskolebåten Dikkon ved brygga i Brevik. Ilandstigingen er tilrettelagt også for rullestolbrukere. Medelevene Vetle Kaveli Garstad og Ada Bråthen Goa som går i 6. klasse, hjelper til med å få rullestolen med Miguel i land.

– Det har vært gøy å ha med Miguel, det har ikke vært vanskelig i det hele tatt. Alle må få være med på leirskole, sier Ada.

Virksomhetsleder Lars Christian Løken forteller at de ved Klokkerholmen er opptatt av at også funksjonshemmede barn skal kunne få være med på leirskole og ha et godt tilbud.

– Barna som er med på leirskole har fine opplevelser som de ofte husker resten av livet. Det samme gjør de funksjonshemmede barna. Og det er veldig fint å se at de andre barna tar vare på sine medelever som sitter i rullestol, for eksempel. Det gjør noe med dem også, sier Lars Christian Løken.

Even Garvik er lærer ved Stridsklev skole og er også lærer på feriekolonoen på Klokkerholmen om sommeren. Han sier at et leirskoleopphold også gir funksjonshemmede barn mange mestringsopplevelser.

Ved Stridsklev skole er spesialavdelingen Bovis, og elevene her skal i størst mulig grad  følge klassen sin på det de klarer å mestre.