Fylkesmannen i Vestfold gir grønt lys til mudring

Fylkesmannen i Vestfold tillater mudring i skipsleden i Helgeroafjorden.

Fylkesmannen i Vestfold tillater mudring i skipsleden i Helgeroafjorden. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesmannen i Vestfold gir Kystverket tillatelse til å iverksette mudring av sjøbunnen i Helgeroafjorden og Langesundsfjorden i forbindelse med Prosjekt innseiling Grenland.

DEL

Fylkesmannens tillatelse gjelder Kløvsteinbåen og Midtfjordbåen i Helgeroafjorden. Fylkesmannen gir også Kystverket tillatelse til dumping av sprengstein og tilnærmet rent sediment ved Kløvsteinbåen og Midtfjordbåen i Helgeroafjorden og ved Gamle Langesund i Langesundsfjorden.

Fylkesmannen i Vestfold har vurdert negative konsekvenser for miljøet og naturverdier opp mot de fordeler tiltakene vil medføre.

Arbeidene ved Kløvsteinbåen må gjennomføres i løpet av sommermånedene, i henhold til unntaket fra verneforskriften for Mølen fuglefredningsområde.

Fordelene ved å få gjennomført tiltakene på kortest mulig tid vurderes som større enn ulempene det midlertidig måtte medføre for frilufts- og rekreasjonsformål.

I vedtaket fra Fylkesmannen i Vestfold heter det videre at arbeid ved Midtfjord-båen og Gamle Langesund tillates mellom 1. august og 15. mai. Arbeid ved Kløvsteinbåen skal primært utføres i juli, sekundært i løpet av de tre siste ukene av juni, og skal utføres så hurtig som forsvarlig av hensyn til sikkerhet.

Fiskeridirektoratet region Sør gjorde i sin høringsuttalelse oppmerksom på at det er registrert fiskeplasser for passive redskap i de omsøkte områdene, og at Telemark fiskerlag vurderer at de omsøkte tiltak ikke vil ha konsekvenser for deres fiskeriaktiviteter i de aktuelle områdene. Deponiområdene går ikke ut i områder registrert som reketrålfelt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken