Brevik Historielag gikk 75.000 i underskudd 2018

Brevik Historielag har en imponerende aktivitet og er en stor forvalter av historiske eiendommer i Brevik. Vedlikeholdsarbeidene har gitt foreningen et underskudd på 75.000 kroner i 2018.