Kongkleivbåen må fjernes

BÅE: Kongkleivbåen ligger 400 meter fra land i Frierfjorden utenfor Kongkleiv på Kjørholt.

BÅE: Kongkleivbåen ligger 400 meter fra land i Frierfjorden utenfor Kongkleiv på Kjørholt.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kystverket Sørøst spiller inn i høringen om planprogram om mulig deponi i Brevik, at dersom det skal lages nytt havneanlegg i Kongkleiv i Frierfjorden, må det vurderes å fjerne Kongkleivbåen.

DEL

Kongkleivbåen ligger 400 meter fra land utenfor Kongkleiv der NOAH foreslår nytt havneanlegg.

I sin høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet om planprogrammet, sier Kystverket at planområdet for ny havnekai i Frierfjorden, ligger nær hovedleden i Frierfjorden. Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at etablering av nytt kaianlegg vil få betydning for sikkerhet og fremkommelighet i hovedleden, og vil kreve tillatelse fra Kystverket Sørøst etter havne- og farvannsloven.

– Nær planområdet i Kongkleiv ligger en grunne. I det videre arbeidet med planen må det vurderes hvorvidt grunnen må fjernes, skriver Kystverket Sørøst om Kongkleivbåen.

Også Grenland Havn har i sin høringsuttalelse til planprogrammet, gitt utrrykk for at man skal være oppmerksom på Kongkleivbåen. Sjøtrafikktettheten i hovedleden er høy, og det er flere daglige seilinger med farlig last på Frierfkjorden.

Eventuell sjøtrafikk i anleggsfasen må beregnes. Det bør også vurderes om det er aktuelt å benytte jernbane.

Artikkeltags