Norcem bygger lagerhallen i august

Norcem i Brevik har søkt Porsgrunn kommune om byggetillatelse til opp- føring av lagerhall på kaiområdet.