Norcem bygger ny kai

Av

I samarbeid med Norcem og Verdalskalk, er Trondheim Havn i gang med å bygge ut havneanlegget på Verdal. Prosjektet har en kostnadsramme på 150 millioner kroner og vil legge til rette for utskiping av 4 millioner tonn kalkstein årlig.