Vegvesenet vil ha trafikken utredet

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen ber om at Norcems utredningsprogram for karbonfangst også må inneholde en utredning om hvilkekonsekvenser et slikt anlegg kan få for trafikkforholdene ved Norcem i Brevik.