Ekspertutvalget inviterer til innspillsmøte om farlig avfall

Ekspertutvalget for farlig avfall som klima- og miljøminister Ola Elvestuen har nedsatt, inviterer til Innspillsmøte om farlig avfall i Oslo onsdag 21. august.