– Da saksutredningen om et felles Grenland Brannvesen ble behandlet i grenlandskommunene tidligere i år, var det bare Bamble, Porsgrunn og Drangedal bystyrer som sa ja. Skien/Siljan og Kragerø sa nei. Prosjektet stanset litt opp etter dette, sier brannsjef Nicolay Underthun i Porsgrunn brann- og feiervesen.

Underthun skal gå over i tidligpensjon fra nyttår. Hans stilling er heller ikke utlyst.

– Av det jeg vet om brannprosjektet, så har de tre rådmennene og ordførerne i Porsgrunn, Bamble og Drangedal hatt møte og har uttrykt interesse av at prosjektet med et felles brannvesen for de tre kommunene skal utredes videre, sier han.

Utredningen av brannsaken ble anbefalt av Grenlandsrådet med en sammenslåing i løpet av 2018, og med en tiltredelse av felles brannsjef/prosjektleder fra 1. januar 2018. Når kasernert styrke er etablert i Bamble innen utgangen av 2019, skal brannstyrken i Brevik nedlegges, het det i prosjektanbefalingen.

– Det ser ut til at prosessen vil ta lengre tid enn forutsetningen i prosjektrapporten, sier brannsjef Nicolay Underthun.