Grenland Havn søker om støtte til landstrøm

Grenland Havn har sendt ny søknad om støtte til landstrøm. Bildet viser havnestyret.

Grenland Havn har sendt ny søknad om støtte til landstrøm. Bildet viser havnestyret. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Grenland Havn har sendt en ny søknad til Enova om økonomisk støtte til landstrøm på Breviksterminalen.

DEL

Det er en del av strategien til Grenland Havn IKS at skip som trafikkerer Breviksterminalen skal ha mulighet til å koble seg på landbasert strømforsyning.

Grenland Havn IKS har tidligere søkt ENOVA om investeringsstøtte til etablering av anlegg, uten å få tilslag.

Ny søknad datert 20. september 2017 er utarbeidet med modifiserte tekniske løsninger.

Mulig prisøkning

Dersom Grenland Havn IKS blir tildelt etableringsstøtte fra ENOVA og prosjektet skal realiseres, må det ut på anbud. Det kan medføre en prisøkning på opptil 10 prosent av prosjektkostnaden, og denne må tillegges egenandelen, ifølge administrasjonen.

Havnestyret fattet i sitt møte 29. september enstemmige vedtak slik:

«Havnestyret slutter seg til at Grenland Havn IKS går inn med en egenandel som spesifisert i søknad til ENOVA av 20. september 2017, med eventuelt tillegg som følge av anbudsrunde. Beløpet dekkes av utviklingsfondet».

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken