Kritiske innspill til skipsledplan

Mariken Kjøhl fra Porsgrunn er fylkeskoordinator for Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, som er kritiske til reguleringsplanene for utvidelse av innseilingen til Grenland.

Mariken Kjøhl fra Porsgrunn er fylkeskoordinator for Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, som er kritiske til reguleringsplanene for utvidelse av innseilingen til Grenland. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kystverket har mottatt 14 høringsuttalelser til forslaget til detaljreguleringsplaner for innseilingen til Grenland. Noen av innspillene er meget kritiske.

DEL

Følg PD på Facebook

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark (FNF i Telemark) er et nettverk for 9 av de største natur- og friluftsorganisasjoner i fylket. De ønsker ikke at Gamle Langesund skal sprenges og utvides til å bli en del av den ordinære skipsleden.

– Vi mener at skipstrafikken må kunne klare seg med de tre innseilingene vi har i dag, sier Mariken Kjøhl fra Porsgrunn som er fylkeskoordinator i FNF i Telemark.

FNF ønsker ikke at Gamle Langesund skal gjøres mer attraktivt for ordinær skipstrafikk.

– Grenland har inntil nå levd bra med de innseilingene som vi har i dag, og vi kan ikke se at Kystverket i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort behovet og nødvendigheten av også å kunne ta i bruk Gamle Langesund, sier Mariken Kjøhl.

Hun viser til at historisk sett har skipstrafikken til Grenland svingt i takt med industrivirksomheten. Den gikk ned da Tinfos ble nedlagt og siden Union og Magnesiumfabrikken. FNF kan ikke se at eksempelvis en ny pelletsfabrikk i Bamble vil øke skipstrafikken i et langsiktig perspektiv.

– Vi ser også at utvidelsen av innseilingen til Grenland kan komme i konflikt med prosjektet bærekraftig turisme som Porsgrunn, Bamble og Larvik kommuner forsøker å få opp og frem med turistsatsing i skjærgården, sier Mariken Kjøhl.

Artikkeltags