Ny toglinje er grønt skifte

Havnedirektør Finn Flogstad og markeds- og logistikksjef Jan Einar Skarding i Grenland Havn sammen med salgsdirektør Knut Brunstad i NorCargo er godt fornøyde med markedets respons på den nye toglinja mellom Oslo, Brevik og Bergen. Mer gods over på tog og sjø.

Havnedirektør Finn Flogstad og markeds- og logistikksjef Jan Einar Skarding i Grenland Havn sammen med salgsdirektør Knut Brunstad i NorCargo er godt fornøyde med markedets respons på den nye toglinja mellom Oslo, Brevik og Bergen. Mer gods over på tog og sjø. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Den nye toglinja mellom Brevik, Oslo og Bergen er et eksempel på det grønne skiftet i samfunnet, sier havnedirektør Finn Flogstad i Grenland Havn.

DEL

Følg PD på Facebook

Flogstad mener godstoget er et bevis på miljøbevisstheten hos operatørene på Breviksterminalen. Og at man slettes ikke skal undervurdere toglinjas evne til å frakte gods via Alnabru der det distribueres både nasjonalt og internasjonalt.

– Både eierne og styret i Grenland Havn har gitt uttrykk for at havna skal være en del av det grønne skiftet og ligge i front på dette blant norske havner, sier Flogstad.

Godstoget til og fra Brevik er kommet i stand etter et samarbeid mellom NorCargo, DFDS Seaways og NorthSea Terminal er lagt opp etter seilingsplanen til DFDS med to anløp i Brevik ukentlig. Mandag var det presentasjon av den nye toglinja i Brevik overfor 50 kunder og transportører på Breviksterminalen.

Erik Jisland som representerer DFDS Seaways i Gøteborg forteller at den nye togpendelen framfor alt kommer kundene til nytte, fordi de kan bli enda mer effektive i markedet. Det kan fraktes større volumer gods med tog fra Brevik til Bergen.

– Toglinja er dessuten en stor miljøgevinst for rederiet, traileroperatørene og våre kunder, sier Erik Jisland i DFDS Seaways.

Jisland forteller også at allerede siden toglinja startet opp 21. september i år, har volumet økt. Oppstarten har vært positiv. Det er blitt lagt merke til at godstoget binder kontinentet lettere sammen med Norge og England.

Flere av representantene for transportbransjen som PDs medarbeider snakket med under kundetreffet på Breviksterminalen mandag, la vekt på miljøgevinsten i togpendelen. Dessuten ser noen med lettelse på at gods kan fraktes med tog over fjellet til Bergen, slik at mange av trailerne slipper den slitsomme ruta vinterstid.

Salgsdirektør Knut Brunstad i CargoNet sier at togpendelen mellom Alnabru, Brevik og Bergen også skal forlenges til Stavanger, Trondheim og dessuten Nord-Norge med Bodø og Narvik.

– Vi er strålende fornøyd med oppstarten. Det er en villet politikk fra norske myndigheter med å flytte gods over fra vei til sjø og bane, sier Knut Brunstad.

Artikkeltags