Elektrisk ferge på tegnebrettet

NY FERGE: Det er Vard Engineering AS i Brevik som har tegnet forprosjektet til ny, elektrisk ferge til Brevik Fergeselskap IKS. I løpet av høsten skal prosjektet inn i en anbudsfase, der det skal avgjøres hvem som skal bygge den nye ferga som skal i rute fra januar 2020.

NY FERGE: Det er Vard Engineering AS i Brevik som har tegnet forprosjektet til ny, elektrisk ferge til Brevik Fergeselskap IKS. I løpet av høsten skal prosjektet inn i en anbudsfase, der det skal avgjøres hvem som skal bygge den nye ferga som skal i rute fra januar 2020.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Utkast til tegning av ny elektrisk ferge til Brevik Fergeselskap IKS er nå utarbeidet. – Forprosjektet nærmer seg slutten, sier fergesjef Inge O. Rønning.

DEL

Tegningen av den miljøvennlige fergemodellen er nå til kvalitetskontroll. Sjøfartsdirektoratet har bekreftet at tegningen følger kravene fra lovverket.

Brevik Fergeselskap IKS eies av Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune. Fylkeskommunen har rapportert til Klima- og miljødepartementet status i fergeplanene.

Her rapporteres det at Telemark fylkeskommune og Brevik Fergeselskap til nå har brukt 400.000 kroner av de bevilgede midler til tiltaket. Det er foreløpig konkludert med at Brevik Fergeselskap skal ha en elektrisk ferge. Ferga skal ha hjelpemotor til bruk ved driftsstopp og for å kunne gå til verksteder lenger bort fra Brevik ved dokking.

Ny fergekai

Fylkeskommunen er i dialog med Grenland Havn om ny fergekai og fergelem i Brevik. Det er også kontakt med Skagerak Energi om strømanlegg. Eventuelt kan Porsgrunn kommune søke Enova om midler til landstrøm.

«Utfordringen er å få godkjent ny ferge med en bemanning på 2 for å unngå økte driftskostnader sammenlignet med i dag», heter det i rapporten. Det er Sjøfartsdirektoratet som må gi godkjenning til en bemanning på to ansatte om bord.

Telemark fylkeskommune forventer at det vil gå med 800.000 kroner av tilskuddet i 2017. Men det avhenger av hvem som tar prosjekteringskostnadene av landanlegget for strøm.

Kostnadsanalyse

– Neste trinn nå er at vi må få en kostnadsanalyse på plass slik at fergeplanene kan til behandling i Telemark fylkesting og Porsgrunn bystyre. De må godkjenne tegninger og låneopptak, sier fergesjef Inge O. Rønning.

Det er tidligere antydet en kostnadsramme på 70-80 millioner kroner.

– Vi har fortsatt et mål om å få en ny ferge på plass i Brevik i 2020, sier Inge O. Rønning.

Det tas sikte på å få planene til behandling i fylkesting og bystyre i september. Alternativet er å utlyse anbudet før vedtaket om finansiering er klart, med forbehold om positive politiske vedtak. Klima- og miljødepartementet skal også godkjenne planene.

Artikkeltags