Utdyping av innseilingen til Grenland starter i august

Farleden for skipstrafikken i Grenland skal utdypes.

Farleden for skipstrafikken i Grenland skal utdypes.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kystverket har som målsetting å starte opp arbeidene med utdyping av innseilingen til Grenland i juli-august i år.

DEL

– Vi arbeider fortsatt med grunnlaget for anbudspapirene. Vi antar at prosjektet skal være klart for utlysning i perioden rundt påske. Og da tenker vi at det fysiske arbeidet kan starte opp i juli-august 2018, sier fungerende prosjektleder ved Senter for utbygging i Kystverket.

Fylkesmannen i Telemark ga i oktober 2017 Kystverket endelig tillatelse og klarsignal til å gå i gang med utvidelse av prosjektet Innseiling Grenland.

Anbudspapirene som utformes, beskriver utdypingsarbeidene som skal utføres. Det er Senter for utbygging ved Kystverket Nordland som utfører dette oppdraget.

Når anbudet er ferdig utformet, legges det ut på anbudskanalen Doffin. Entreprisene går ut på sprenging, graving og mudring på sjøbunnen i skipsleden i Håøyafjorden, Kalvenløpet og for ny farled i Gamle Langesund mellom Langøya og Gjeterøya.

Tillatelsen fra Fylkesmannen i Telemark til Kystverket omfatter mudring inkludert sprengning og dumping av masser i sjøen i forbindelse med utvidelse av farleden i Grenland.

Innseilingen til Grenland benyttes av omtrent 2500 skip per år. Kystverket har beskrevet dagens innseiling som krevende, sterkt trafikkert og med transport av farlig last. Tiltakenes formål er å få en kortere, rettere og dypere farled og å separere motgående båttrafikk slik at framkommeligheten og trafikksikkerheten økes, samt at ulykkesrisikoen reduseres.

Artikkeltags