– Må ta hensyn til E18

Av

Statens vegvesen sier i sin høringsuttalelse til konsekvensutredningen om deponi i Dalen gruver, at et kaianlegg med atkomsttunnel fra Kongkleiv til Dalen gruver, vil kreve at det utarbeides nøyaktige plantegninger.

Artikkeltags