– Må ta hensyn til E18

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Statens vegvesen sier i sin høringsuttalelse til konsekvensutredningen om deponi i Dalen gruver, at et kaianlegg med atkomsttunnel fra Kongkleiv til Dalen gruver, vil kreve at det utarbeides nøyaktige plantegninger.