Lager plan for øvre del av Trosvik Næringspark uten verftet: – Verftsområdet skal bestå

– Brevik Verft AS lager reguleringsplan for den øvre delen av området i Trosvik Næringspark. Vi ønsker at verftsområdet der Vard Brevik er etablert skal bli videreført med industrivirksomhet