Fylkesmannen: Betydelige inngrep i naturen på Kjørholt

Denne opparbeidede anleggsveien i Brentåsen på Kjørholt er dobbelt så bred som akseptabelt i verdifullt naturområde, mener Fylkesmannen som reagerte da de var på befaring her.

Denne opparbeidede anleggsveien i Brentåsen på Kjørholt er dobbelt så bred som akseptabelt i verdifullt naturområde, mener Fylkesmannen som reagerte da de var på befaring her. Foto:

Av

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener at den nybygde anleggsveien som Nye Veier har laget i Brentåsen på Kjørholt har gjort inngrep i naturverdier som er nasjonalt viktige.

DEL

266 meter av anleggsveien er delvis lagt inn i et område som har en forekomst av verdifull kalkfuruskog. Miljøverndirektør Hans Bakke hos Fylkesmannen i Telemark mener at løsningen med anleggsvei i deler av Kjørholt-området kan ha medført betydelig større inngrep i områder med høy naturverdi.

Det er utbyggingen av E18 som inkluderer tunnelarbeider, som er bakgrunnen for de omfattende anleggsarbeidene i hele Kjørholt-området. En egen reguleringsplan er laget for anlegget, men det er i ettertid blitt nødvendig med å søke dispensasjon fra reguleringsplanen for midlertidige anleggsveier og depotområder.

Milljørådgiver Kjell-Henrik Semb i Porsgrunn kommune har vært engasjert i kartleggingen og registreringen av naturverdiene i de områdene Nye Veier har søkt om dispensasjon fra arealplanen til å anlegge midlertidige anleggsveier og depot. I slutten av august ba Fylkesmannen om øyeblikkelig byggestans av anleggsveien i Brentåsen på grunn av inngrep i viktige naturverdier. Dette er gjennom det gamle nedlagte gruveområdet på Kjørholt.

Fylkesmannen mener den opparbeidede anleggsveiens bredde på 15,9 meter er det dobbelte av det akseptable. Det pågår nå full gjennomgang av anleggsveier i naturområdet.

Artikkeltags