Gå til sidens hovedinnhold

Nytt veiselskap setter nye E18 på pause

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er usikkert når arbeidet med videre reguleringsplan for ny E18 på strekningen Langangen-Rugtvedt kommer i gang.

Følg PD på Facebook

– Opprettelsen av det nye statlige veiselskapet gjør at framdriften stopper litt opp akkurat nå, sier planleggingsleder Ragnar Grøsfjeld i Statens vegvesen region Sør.

Porsgrunn bystyre og Bamble kommunestyre har nå begge vedtatt kommunedelplanen for ny firefelts vei. Begge kommunestyrene har gått inn for at den nye Grenlandsbrua skal bygges vest for den nåværende, altså over Frierfjorden. Prosjektet skal nå struktureres inn i en reguleringsplan som blir bestemmende for nøyaktig de nye bruene over Langangen og strekningen videre gjennom Porsgrunn akkurat kommer til å gå.

– Budsjettporteføljen er på 130 milliarder kroner. Det som må skje først er at det nye veiselskapet skal ansette hvilke personer som skal jobbe videre med E18-prosjektet gjennom Porsgrunn og Bamble, sier Ragnar Grøsfjeld.

En ansettelsesprosess er i gang. Det nye statlige veiselskapet skal være oppe og gå fra 1. januar 2016. Da regjeringen opprettet det nye veiselskapet var dette med begrunnelsen at veibyggingen på de store veiprosjektene skal gå litt enklere og fortere og ikke avvente statsbudsjettene.

Planen er at reguleringsplanen skal være ferdig i 2017, og at byggestart blir i 2019. Det skal erverves grunn på strekningen. Innløsing av eiendommer som må bort for å gi plass til den nye motorveien, skal også fremforhandles.

Ragnar Grøsfjeld svarer på spørsmål om hvordan Rød gård på Heistad-Kjørholt vil bli rammet på grunn av den nye E18, at det tilstrebes så skånsom grunnervervelse som mulig. Det er vilje til å redusere inngrepet på dyrket mark så mye som mulig.

Politikerne i Porsgrunn har dessuten gitt klart ønske om en avkjøring med tilkobling til næringsområdet i Lundedalen på Heistad. Det skal også gjøres grundige grunnundersøkelser i fjellet på Kjørholt og Høgenhei for å helt klart finne ut av om fjellkvaliteten er sikker nok til at nye Grenlandsbrua virkelig kan bygges på vestlig side av den nåværende. Vegvesenet advarte politikerne mot å velge akkurat dette alternativet av hensyn til HMS, men talte for døve ører.

Kommentarer til denne saken