Følg PD på Facebook

På fotballtreningen mandag ettermiddag troppet presidenten i Brevik Lions, Per Tangene, opp med en pengesjekk på 12.000 kroner.

 – Vi i Brevik Lions har noen øremerkede midler til forebyggende tiltak for barn og unge. Vi ønsker at barnefotballen skal få disse pengene til sin virksomhet, sier Per Tangene.

Da Lions gjennomførte sin Røde Fjær-aksjon i februar, var breviksfotballen med og samlet inn penger. Spillere og foreldre gikk rundt på dørene med innsamlingsbøsser.

Best i Grenland

– Takket være hjelpen fra breviksfotballen var Brevik Lions best i Grenland under Røde Fjær-aksjonen, forteller Per Tangene.

Røde Fjær-aksjonen samlet inn penger til forebyggende arbeid blant barn og unge. Men det er ikke fra disse midlene at pengegaven til barnefotballen ble hentet. Det er breviksklubbens egne øremerkede pengebinge som med ujevne mellomrom åpnes for å dele ut til egnede aktiviteter i lokalmiljøet.

Tidligere har blant annet Brevik barne- og ungdomsteater fått nyte godt av lionsklubbens gavmildhet.

Til barnefotballen

Petter Solli er nestleder og trener i Brevik Fotballgruppe. Han takker Brevik Lions for pengene og sier at pengegaven skal brukes til barnefotballen i aldersgruppen 6 til 13 år.

– Det er 90 barn med i breviksfotballen, fordelt på 9 lag. Vi kunne sikkert ha vært flere, men aktiviteten er stor slik som den er i dag, sier Petter Solli.

Barnefotballagene spiller kamper fra april til september. Det er godt med foreldre som kan gå inn på trener- og ledersiden. Dette er alltid en utfordring, men det går greit, ifølge Petter Solli.

Nye nettsider

Brevik Idrettslag har forøvrig fått nye og oppdaterte nettsider www.brevikil.no.

Der kan vi lese at det er årsmøte i Brevik Idrettslag torsdag 19. mars. Valgkomiteen innstiller på at Terje Haukedal gjenvelges som styreleder for 1 år. Morten Jacobsen er foreslått som ny nestleder for to år, til erstatning for Steinar Planting som foreslås som nytt styremedlem.