Full oppslutning om makebytte

Hovedstyret i Brevik Idrettslag informerte medlemmene om planene for makebytte av arealer med kommunen. Her er  Marie E. Planting, Bjørn Tønnesen, Steinar Planting, Morten Andresen, Anne Berit Smith, Thor Brønsten og Terje Haukedal.

Hovedstyret i Brevik Idrettslag informerte medlemmene om planene for makebytte av arealer med kommunen. Her er Marie E. Planting, Bjørn Tønnesen, Steinar Planting, Morten Andresen, Anne Berit Smith, Thor Brønsten og Terje Haukedal. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Medlemsmøtet i Brevik Idrettslaget ga full støtte til det foreslåtte makebyttet med kommunen. De 40 som deltok på møtet mener dette er en lur måte å få bygge ny skole og idrettshall.

DEL

Dermed får hovedstyret full støtte. Medlemmene ønsker at prosessen skal føre fram til et konkret forslag som gagner både idrettslaget og ny skole og ny idrettshall.

– Hovedstyret fikk applaus og anerkjennelse for måten vi har styrt denne saken på til nå, sier styreleder Terje Haukedal.

Haukedal puster litt lettet ut, for han hadde også hørt ryktene om at gamlegutta i idrettslaget gikk rundt og brumlet i barten og antydet at her kunne det ligge lurerier i bunnen fra kommunens side. Idrettslaget skal ikke gi bort en meter i røverkjøp.

– De bekymringer som kom fram på møtet kunne vi parere der og da. Vi forsikrer medlemmene at vi tar høyde for alle eventualiteter som skulle kunne dukke opp, særlig om nye behov for arealer som kommunen plutselig kan komme til å få lyst på.

Konstruktive poenger

Haukedal synes hovedstyret fikk mange konstruktive poenger på hva lederne må huske på. Oppbackingen til forhandlingsutvalget med kommunen, Steinar Planting og Terje Haukedal, er unison og positiv.

På forhånd var det kommet inn noen kritiske røster til at skøytebanen muligens må flyttes. Steinar Planting viste fram skisser på hvilke alternative løsninger idrettslaget har for dette, så da kom det ingen protester på at skøytebanen kanskje vil bli opparbeidet et annet sted på området i framtida.

Thor Brønsten, som er parkansvarlig i Brevik Idrettslag, forklarte at det åpne grusarealet på Furulund fortsatt er tenkt bli brukt til parkering og muligens skøytebane.

Ikke avstemning

Det ble ikke foretatt noen avstemning for eller mot makebytte på medlemsmøtet. Nå skal gruppene ha sine årsmøter, og hovedstyret skal ha sitt årsmøte i månedsskiftet februar/mars. Dersom saksutredningen for denne saken er ferdig utarbeidet til da, vil den bli lagt fram til avstemning på et ekstraordinært årsmøte.

Framdriften som skjer i disse dager er at Steinar Planting og Terje Haukedal på vegne av idrettslaget har møter med kommunens prosjektleder der ideer og tanker drøftes videre.

Kommuneadministrasjonen skal lage en sak som kan føre fram til politisk vedtak om en omregulering av området.

Artikkeltags