Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha Grenlandsbru vest

Artikkelen er over 5 år gammel

Mot 2 stemmer vedtok utvalg for plan og kommunalteknikk at den nye Grenlandsbrua skal bygges vestlig, altså rett over Frierfjorden.

Følg PD på Facebook

Vedtaket trosser både vegvesenets anbefaling, rådmannens innstilling og Riksantikvarens og Kulturminneforvaltningens anbefaling som går ut på at nye Grenlandsbrua må bygges på østlig side av den nåværende brua.

De to som stemte imot var Gunnar West Sørlie (uavhengig) og Endre Løwe (Miljøpartiet De Grønne). Det var Ole Kåre Wagenius (Ap) som fremmet et fellesforslag fra Ap, Høyre og By og Nærmiljøpartiet.

Forslaget som fikk flertallet med seg sier at «Porsgrunn kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling og vedtar korridor 1 innenfor konsept 4 og med kryssløsning på Lanner og Ås. Porsgrunn kommune vedtar ny Grenlandsbru vest for eksisterende bru, som trasé for ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt.»

Endre Løwe fra MDG vil ikke ha ny E18 på strekningen gjennom Porsgrunn i det hele tatt. Gunnar West Sørlie som tidligere Frp og nå formelt uavhengig representant, ville ikke gå imot det ekspertene og geologene sier om at fjellkvaliteten er for dårlig til å bygge ny Grenlandsbru vestlig. Sørlie vil ha bygget nye brua østlig.

Riksantikvaren har uttalt at det vestlige alternativet for ny Grenlandsbru i mindre grad er i konflikt med bevarte kulturminner i området.

Riksantikvaren vil imidlertid foretrekke at ny bru utformes som en tvillingbru av den eksisterende. Dette fordi en tvillingbru i større grad vil ivareta og videreføre de kvaliteter og verdier som er knyttet til den fredede Grenlandsbrua.

Viser det seg at det er helt umulig å etablere en ny bru som tvillingbru vest for eksisterende, vil Riksantikvaren imidlertid kunne akseptere et østlig alternativ, utformet som en tvillingbru. I så fall ber Riksantikvaren om at man i størst mulig grad hensyntar de bevarte kulturminner med plassering av den nye brua østvendt.

Kulturminneforvaltningen uttaler også at ei tvillingbru estetisk sett er den beste løsningen av de fire alternativene som er skissert i planforslaget. En tvillingbru må av ulike årsaker, deriblant geologi, plasseres på østsiden av Grenlandsbrua. Kulturminneforvaltningen mener at dette må kunne aksepteres ut i fra en total vurdering av ulike forhold, selv om det av hensyn til det fredede kulturmiljøet og andre kulturminner i området vil være mest fordelaktig med en vestlig plassering.

Formannskapet i Porsgrunn og Bamble behandler E18-saken førstkommende torsdag og bystyret  og kommunestyret de to følgende ukene.

Kommentarer til denne saken