Gå til sidens hovedinnhold

Politikerne trosser advarselen om dårlig fjell

Ny Grenlandsbru skal bygges vestlig

Artikkelen er over 5 år gammel

Porsgrunn bystyre trosser alle faglige råd om dårlig fjellkvalitet og vil at det skal bygges ny Grenlandsbru, ny Kjørholttunnel og ny Bambletunnel vest for dagens bru og tunneler.

Følg PD på Facebook

Sluttbehandlingen av ny E18 fra Langangen til Rugtvedt ble gjort i det siste bystyremøtet i inneværende fireårsperiode. At vedtaket om ny Grenlandsbru med tilhørende tunneler kan komme som en boomerang tilbake til det nye bystyret på grunn av nye grunnundersøkelser om fjellkvaliteten og sikkerhetsfare, bekymret ikke de politikerne som foretok dette vedtaket og som fortsetter i neste fireårs periode.

Det må sies at Bamble kommunestyre sluttbehandler samme sak torsdag 10. september. Det er ventet at også bamblepolitikerne står fast ved at ny Grenlandsbru og Bambletunnel skal bygges vestlig.

– ROS-analysen viser at begge alternativene er gjennomførbare, men at omfattende sikkerhetstiltak er gjennomførbare, sa Trond Ingebretsen (Ap) som argumenterte for at det er viktigere å bevare bomiljøene i Blekebakken i Brevik og i Krabberødstrand enn å måtte bygge bru og tunneler i utrygt fjell.

Tord Samdal (KrF) sto fast ved sitt standpunkt fra formannskapet, at advarslene fra Statens vegvesen som sterkt fraråder å bygge vestlig bru og tunnel, veide tyngst for ham.

Petter Ellefsen (H) gikk inn for det østlige alternativet fordi han synes Ragnar Grøsfjeld i vegvesenet har et viktig poeng når man ser de farlige steinblokkene i Høgenhei. Ved avstemningen var det 5 politikere som stemte for øst: Tord Samdal, Petter Ellefsen, Gunn Marit Helgesen, Gunnar West Sørlie, Pål Berby og Endre Løwe.

Kommentarer til denne saken