Gå til sidens hovedinnhold

Grenlandsbru vest kan bli umulig

Artikkelen er over 5 år gammel

Dersom det etter omfattende undersøkelser viser seg at det er umulig å bygge den nye Grenlandsbrua vest for den nåværende, så vil det bli en ny politisk behandling av E18-saken.

Følg PD på Facebook

– Dette er ingen trussel, men det kan bli en realitet, sier planleggingsleder Ragnar Grøsfjeld i vegvesenet Region Sør.

I Porsgrunn formannskap sist torsdag uttalte Trond Ingebretsen (Ap) at vegvesenet riktignok har sagt at det er vanskelig å bygge den nye brua vestlig på grunn av dårlig fjellkvalitet, men at «det ikke er umulig».

Porsgrunn bystyre har sluttbehandling av E18-saken torsdag 3. september, og Bamble kommunestyre 10. september. Flertallet av politikerne i begge kommunene har til nå gått inn for å legge den nye Grenlandsbrua vestlig over Frierfjorden.

– Er det ikke umulig, Ragnar Grøsfjeld?

– Vi er rett og slett spente på hvordan urmassen er, når vi skal gjennomføre de nødvendige grunnundersøkelsene når de politiske vedtakene er fattet. Vi må kartlegge fjellet grundig.

Alternativet til å bore inn i dårlig fjell kan være at vi må grave bort alt som er av stein, sier  han.

– Er 100 millioner kroner ekstra nok til å bygge en ny Grenlandsbru vestlig?

– 100 millioner er bare et kostnadsoverslag før vi har gjort grunnundersøkelser både på Kjørholt-siden og i fjellet i Høgenhei. Det er usikkerhet rundt alle overslag, sier Ragnar Grøsfjeld.

Bekymringsfulle fjellforhold

– Det er stadig nedfall av stein fra Høgenheifjellet i dag. Det er en åpenbar risiko å skulle bygge ny Bambletunnel vestlig for dagens tunnel, sier ingeniørgeolog Audun Langelid i Statens vegvesen Sør.

PD har henvendt seg til Langelid etter å ha lyttet til de politiske debattene i utvalg for plan og kommunalteknikk og Porsgrunn formannskap om på hvilken side den nye Grenlandsbrua skal bygges. I debatten framkommer det at flertallet av politikerne  ikke helt tror på vegvesenets faglige råd om at fjellkvaliteten er så dårlig på vestlig side av dagens bru.

– Jeg gir rent faglige råd. Det har også vært uavhengige geologer inne i saken som har gitt de samme faglige rådene, sier Langelid.

De bekymringsfulle grunnforholdene særlig på høgenheisiden, men også på Kjørholt, er diskutert grundig i prosjekt-ledelsen i vegvesenet.

– Dersom det etter nye grunnundersøkelser viser seg at det ikke vil være gjennomførbart å bygge vestlig Grenlandsbru på grunn av HMS, så vil saken stoppe opp, sier  Audun Langelid.

Han viser til at den dårlige fjellkvaliteten i dette området også ble vurdert grundig da den nåværende Grenlandsbrua ble bygget. Brua har en noe merkverdig dreining mot øst over på bamblesiden nettopp på grunn av den dårlige fjellkvaliteten vestlig.

Sterke anbefalinger

– Vegvesenet har forsøkt å forklare våre bekymringer for den dårlige fjellkvaliteten ved å bygge en vestlig ny Grenlandsbru, og vi har gitt sterke anbefalinger, sier Ragnar Grøsfjeld.

Planleggingslederen i vegvesenet sier at vegvesenet valgte å ikke varsle innsigelser mot et eventuelt politisk vedtak om vestlig bru, fordi det er to andre innsigelsesmyndigheter involvert i E18-saken.

– Både Fylkesmannen og Riksantikvaren kunne ha brukt verktøyet som innsigelse er. Begge myndighetene har nasjonale interesser. Vi i vegvesenet valgte å ikke bruke ordet innsigelser for ikke å risikere at det ble flere innsigelser som kunne lage en floke, sier Ragnar Grøsfjeld.

Det er ikke lagt inn noen innsigelser.

Grøsfjeld innrømmer at joda, vegvesenet hadde nok håpet at de faglige argumentene nådde fram til politikerne. Men  det har de tydeligvis ikke gjort verken i Bamble eller Porsgrunn. Flertallet av politikerne har til nå valgt å gå inn for å bygge en  ny vestlig Grenlandsbru for å spare bomiljøet i Blekebakken i Brevik og i Krabberødstrand. Der vil flere bolighus måtte bli innløst dersom det bygges en ny østlig Grenlandsbru slik vegvesenet sterkt anbefaler.

Kommentarer til denne saken