Nå er Trond Ingebretsen (Ap) utålmodig etter å komme i gang med byggingen av nye Brevik oppvekstsenter.

– Slik tilstandsrapporten fra 2008 viser, så er nåværende anlegg i elendig teknisk stand og det er det som er sakens kjerne og vi må gjøre noe, sier Ingebretsen.

Han synes makeskifteavtalen er klok og er en god løsning både for kommunen og idrettslaget.

– Da får både idrettslaget og skolen det mye bedre, sier Ingebretsen.

Som far til barn som går på skolen og som lokalpolitiker, er han svært opptatt av at forholdene for barn og ansatte ved oppvekssenteret og mener det haster med å komme i gang,

– To år til under nåværende forhold, er to år for mye. Jeg kan ikke helt forstå hvorfor makeskifteavtalen ikke allerede er undertegnet, sier Ingebretsen.

Begge parter opplyser til PD at alt egentlig er klart for å undertegne avtalen.

– Avtalen skulle egentlig ha blitt signert før sommeren og vi har hatt flere møter i våres. Vi kom ikke i mål med å undertegne kontrakten, sier Terje Haukedal i Brevik idrettslag.

Han mener ballen nå ligger på den kommunale halvdelen av banen og håper det skjer noe denne høsten.

– Vi har gjort alt klart for å undertegne avtalen uavhengig av om hallen blir på 32 eller 40 meter. Ved den største hallen har vi tatt høyde for at den kan realiseres med økte tippemidler, uten å øke de kommunale rammene, sier Haukedal.

Vil unngå oppdeling

Idrettslaget vil unngå en situasjon der utbyggingen blir delt opp i to trinn eller blir skjøvet for lenge ut i tid etter at avtalen er signert.

– Dersom hallen treneres eller uskiftes, blir det ikke noe makeskifte, sier Haukedal som imøteser en snarlig løsning.

– Dersom det ikke skjer noe snart, og prosjektet utsettes, vil vi sette i stand grusbanen til vinterbruk og islegging, sier Haukedal.