Oppstartsmøte for Lundetunet

I Lunderingen 5 på Heistad formes for tiden reguleringsplanen for boligbygging med 20 boenheter i det som skal bli Lundetunet Borettslag.

Artikkeltags