– Gjeterøya er blitt ivaretatt

Kystverket har fulgt rutiner for planarbeidet med prosjekt Innseiling Grenland og mener at grunneieren på Gjeterøya har fått lovmessig informasjon underveis.