Peter forvalter Gjeterøya alene

Peter Kristoffer Meyer er eneeier av Gjeterøya i Langesundsfjorden. Han forvalter øya utenfor Langesund ved hjelp av 30 sauer som sørger for å holde vegetasjonen i brukbar stand.