Skal undersøke om skip virvler opp gift i Frierfjorden

Av

Miljødirektoratet ser behov for at det gjennomføres undersøkelser som skal kartlegge utfordringene med oppvirvling av forurensning når skip ligger oppankret på Frierfjorden.