Nå blir det skole og idrettshall

Tone Berge Hansen (politiker Ap), Trond Ingebretsen (politiker Ap), Steinar Planting (nestleder Brevik Idrettslag), Thor Kamfjord (politiker Ap) og Terje Haukedal (leder BIL).

Tone Berge Hansen (politiker Ap), Trond Ingebretsen (politiker Ap), Steinar Planting (nestleder Brevik Idrettslag), Thor Kamfjord (politiker Ap) og Terje Haukedal (leder BIL). Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Utvalg for barn, unge og kultur skal tirsdag 17. april behandle forslag til makebytte av eiendommer mellom Brevik Idrettslag og Porsgrunn kommune.

DEL

Det handler om å bygge nytt oppvekstsenter, ny flerbrukshall, og å frigjøre dagens skoleområde til boligbygging.

– Denne saken har imponert meg når det gjelder å se hvor levende et lokaldemokrati kan fungere, sier Steinar Planting.

Han er nestleder i idrettslagets styre og har vært prosjektleder for ideen om makebytte av arealer for å få bygget en ny idrettshall samtidig med at det skal bygges nytt oppvekstsenter.

Det var BIL som spilte makebyttet inn til de politiske fora. Idrettslaget var ikke fornøyde med at en flerbrukshall ikke var medregnet i bystyrets vedtak om utbygging av oppvekstsenter på idrettslagets nabotomt på Åsen i Brevik.

Lissepasning

– Dette handler om å gripe en ball når den er der. Forslaget fra idrettslaget var en lissepasning som det politiske miljø bare måtte gripe. Det gjensto å vise handlekraft og gjennomføringsevne fra oss politikernes side, sier Trond Ingebretsen (Ap) som er leder for Utvalg for plan og kommunalteknikk. Tone Berge Hansen (Ap) som er leder for Utvalg for helse og omsorg, og Thor Kamfjord (Ap) som sitter i Utvalg for barn, unge og kultur, føler seg trygge på at det blir et enstemmig Porsgrunn bystyre som går inn for denne avtalen.

I rådmannens saksutredning og innstilling til politikerne, anslås det at kommunen skal betale 3 millioner kroner til Brevik Idrettslag (BIL) for å overta en del av idrettslagets eiendom til nytt oppvekstsenter. Tomtens areal er på 13.800 m2 inkludert skråning og deler av Brevikåsen mot nord. Det ligger også i forslaget til makebytteavtale at dagens areal på 3000 m2 som benyttes til barnehage, reguleres til idrettsformål og og overdras til BIL. Idrettslaget har da planer om å flytte dagens skøytebane hit.

Idrettslaget forutsetter at salg av sin eiendom til skoleformål forplikter kommunen til å bygge en flerbrukshall på 21 ganger 32 meter, samt lager og trapperom med heis.

Tilsynsvaktordning

Makebytteavtalen inneholder ikke særrettigheter til bruk av flerbrukshallen eller svømmehallen. Det er imidlertid gitt tilbakemelding om at det er naturlig at det inngås en tilsyns-vaktordning mellom kommunen og idrettslaget. En tilsvarende tilsynsavtale er inngått mellom Hei Idrettslag og kommunen for Heistadhallen.

Usikre anslag

Det presiseres fra rådmannens side i saksutredningen at alle kostnadsanslag og kalkyler er meget usikre, da de baserer seg på erfaringstall og et foreløpig ikke bestemt areal. Kostnadsoverslaget for den allerede vedtatte konseptutvalgsutredningen for ny skole og barnehage, er på 142 millioner kroner. En ny flerbrukshall med opprusting av det eksisterende garderobeanlegget er anslått til 26,5 millioner.

Den økonomiske gevinsten ved å flytte skolen er utvilsomt størst ved at skolen slipper å flytte over i midlertidige lokaler som for eksempel en brakkeskole eller til Heistads nedlagte barneskole, mens den nye skolen i Brevik er under bygging.

Det er ikke avklart hvor stort område som kan frigjøres til boligbygging når en river de nåværende skolepaviljongene, men det anslås 5-6000 m2.

Dersom bystyret vedtar å gjenoppta prosjekteringsarbeidet på Nye Brevik oppvekstsenter, vil forsinkelsen være på minimum 5 måneder. Forventet byggestart kan skje i november 2014, med ferdigstillelse i april-mai 2016.

Arbeidet med en reguleringsplan for området vil ta minimum 12 måneder fra det foreligger et vedtak.

– Å takke nei til en slik mulighet ville være en politisk dumhet. Det kommer neppe til å skje, sier Trond Ingebretsen, Thor Kamfjord og Tone Hansen.

Artikkeltags